Suomen kieli ja kulttuuri

Tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan Suomeen. Kieliopintojen lisäksi opiskeluun kuuluu tutustumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja tapoihin.

Opetus on tarkoitettu kotouttamislain alaisille maahanmuuttajille. Erityisesti sellaisille ulkomaalaisille aikuisille, jotka ovat olleet alle kolme vuotta Suomessa. Linjan opetuksen keskeisinä tavoitteina ovat suomen kielen hallinta arkisissa kielenkäyttötilanteissa, jatko-opiskeluvalmiuksien parantaminen, arjen taitojen kehittyminen ja suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin perehtyminen.

 

Opetusryhmät on muodostettu kielitaidon alkutestauksen perusteella.

Alkeisryhmässä päätavoitteena on suullisen kielitaidon ja  keskustelu-ja ymmärtämistaitojen  kehittämisessä. Muita kielitaidon osa-alueita ei kuitenkaan suljeta pois.

Jatkavassa ryhmässä opiskellaan enemmän kielen rakenteita ja tekstitaitoja – kirjoittamista ja tekstin ymmärtämistä. Suullisen kielitaidon kehittymistä ei kuitenkaan unohdeta. Täällä on mahdollista saavuttaa yleisten kielitutkintojen tarkoittama toimivan peruskielitaidon vaatimus (B1.1.)