Graafinen suunnittelu

Graafista suunnittelua tarvitaan kaikessa visuaalisessa viestinnässä. Se on ulkoasujen suunnittelua, jota näemme pakkauksissa, elokuvissa, mainonnassa, logoissa, sekä opasteissa. Graafisen suunnittelun opinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot ja perehdyttävät graafisen suunnittelun monimuotoiseen kenttään.

Graafisen suunnittelun linjan opintoihin kuuluu piirustuksen, kuvituksen, maalauksen ja valokuvauksen perusteita. Lisäksi tutustutaan kolmiulotteeseen muotoiluun, projektityöskentelyyn sekä graafisen suunnittelijan työelämään. Opintojen lopussa järjestetään yhteisnäyttely.

Graafisen suunnittelun linjalla käytetään uusimpia Adobe CC -ohjelmia, joita ovat Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects ja Dreamweaver. Opinnoissa valmentaudutaan valintakokeisiin ja linjalla on mahdollista suorittaa Kaakkois-Suomen avoimen ammattikorkeakoulun visuaalisen viestinnän perusopinnot.